اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت پنجاه و سوم

بازی دومینو با چوب بستنی و دکمه ها


در این بازی به تعدادی چوب بستنی و دکمه با شکل های مختلف نیاز دارید.در مرحله اول
دکمه ها را به باال و پایین چوب بستنی بچسبانید، سپس از کودک بخواهید دکمه هایی را که شبیه هم هستند، مثل شکل زیر به هم وصل کند.اجازه بدهید کودک به دلخواه خود شکل های متفاوتی درست کند.این فعالیت در یادگیری اشکال، رنگها و مرتب سازی به کودکان کمک میکند.
اهداف: تقویت هماهنگی چشم و دست، تقویت هوش و مهارت ریاضی، خلاقیت


📲ارسال این صفحه