اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت پنجاه و دوم

کار با شن جادویی


یکی از جذاب ترین سرگرمی ها میتواند بازی با شن باشد. با استفاده از شن های جادویی به راحتی میتوانید این امکان را به کودکان بدهید تا بدون آلوده شدن دست و یا کثیف شدن خانه، بتوانند تجربه بازی با شن را داشته باشند.بازی با شن باعث تقویت مهارتهای حسی و مهارتهای دست شده و همچنین قوه تخیل و خالقیت در کودک را نیز افزایش میدهد .همچنین ساختن شکل های جدید با شن توسط خود کودک باعث افزایش اعتماد به نفس کودک میشود.
اهداف:تقویت مهارتهای حسی و مهارتهای دست ورزی، تقویت قوه تخیل و خالقیت کودک


📲ارسال این صفحه