اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت پنجاه


اگر در منزل بطری خالی دارید از این بازی ها بسازید . باید الگو ها رو روی مقوا بکشید و روی بطری بچسبانید تا کودک طبق رنگهای الگو توپها رو داخل بطری بچیند.
دربهای بطریها رو نگه دارید و این بازی ساده و جالب رو به بچه ها بدید تا انجام دهند .
کافیه دایره ها رو یا بکشید ویا توی مقوا چاپ کنید تا کودک به فنوان الگو داشته باشد و طبق آن بچیند و یا برعکس شما بچینید و دایره ها رو کدوم رنگ کند


📲ارسال این صفحه