اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت چهل و هشتم

مناسب گروه سنی 4 تا 5 سال


با تعدادی مقوای رنگی شکل های هندسی مختلف درست کرده و چند تا از آنها را به عنوان الگو با ترتیب های مختلف بچسبانید. از کودک خود بخواهید تا همان الگوها را ادامه دهد و خط ها را پر کند.
🥰این بازی به تقویت هوش ریاضی کودکان و همچنین آمادگی دست آنها برای نوشتن کمک زیادی میکند.


📲ارسال این صفحه