اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت چهل و پنجم

مناسب سنین 18 ماهگی به بالا


بینایی کودکان در ۱۸ ماه به طور تقریبی کامل میشود و آنها قابلیت تمییز و تشخیص رنگها را پیدا میکنند. بنابراین در یکسال ابتدا رنگهای پایه را آموزش و در دو-سه سالگی به تدریج رنگهای ترکیبی را آموزش دهید. 🥰برای آموزش رنگها به کودکان میتوانید از روشی خلاقانه استفاده کنید. مقداری جوش شیرین را در یک ظرف پهن کرده، و مقداری رنگ خوراکی (رنگ های مورد نظر) را با سرکه مخلوط و هرکدام را در یک لیوان جدا بریزید. یک قطره چکان تهیه کنید و‌ از کودک بخواهید تا رنگ مورد نظر را به آرامی با قطره چکان روی جوش شیرین بریزد.
جوش شیرین کف کرده و به این ترتیب آتش فشانی از کف رنگی تشکیل خواهد شد. میتوانید به همین ترتیب رنگهای پایه را ترکیب و رنگ مورد نظرتان را درست کنید.
این بازی و آزمایش علمی باعث شناخت رنگهای پایه و ترکیبی به کودک، و همچنین باعث درک مبحث علت و معلولی میشود. ❗نظارت والدین برای این بازی اجباریست.


📲ارسال این صفحه