اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت چهل و چهارم

گروه سنی 4 سال به بالا


نقاشی کشیدن یکی از کارهایی است که اکثر کودکان از انجام آن لذت میبرند. اما نباید فراموش کرد که هر کاری پس از مدتی تکراری و یکنواخت شده و هیجان اولیه خود را از دست میدهد. بنابراین نباید خلاقیت را فراموش کرد.
کاغذ بزرگی به دیوار چسبانده. کنار کودک خود دراز بکشید و با هم سعی کنید با پاهایتان نقاشی بکشید. حتی میتوانید روی یک صندلی بنشینید و دفتر را جلوی پایتان بگذارید.
به هر صورت نباید از معجزه ی خلاقیت غافل شد. همین تغییر ساده برای کودکان بسیار جذاب خواهد بود و ساعت ها آنها را سرگرم خواهد کرد.
🥰اینکار علاوه بر بالا بردن قدرت حسی و‌حرکتی کودک، باعث افزایش قدرت تمرکز و دقت آنها نیز میشود.


📲ارسال این صفحه