اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت چهل و سوم

گروه سنی 5 سال به بالا


روی روزنامه یا کاغذ بزرگ چند سوراخ در اندازه های مختلف ایجاد کنید و برای هر کدام یک امتیاز بگذارید. چند موشک کاغذی درست کرده و از کودکتان بخواهید موشکها را به درون سوراخ ها پرتاب کند. میتوانید به جای موشک از توپ نیز استفاده کنید.
🥰با اینکار به تقویت حرکات چشم و دست کودک و هماهنگی آنها با هم، و همچنین هدف گیری او کمک میکنید.


📲ارسال این صفحه