اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت چهل و یکم

نوزاد 5 ماهه


دلبند شما اکنون در مرحله ایست که عاشق بیرون کشیدن اجسام مانند دستمال کاغذی از جعبه ی خود است.برای اینکار تعدادی سوراخ روی یک کارتون ایجاد کرده و تعدادی پارچه، روبان یا کاغذ داخل آن قرار دهید تا کودک آنها را بیرون بکشد. اینکار به تقویت حرکات انگشتان کودک و هماهنگی آنها کمک بسیاری خواهد کرد. این بازی به نوعی مانند بازی دالی موشه هست.چرا که کودک نیمی از پارچه یا روبان را نمیبیند و با بیرون کشیدن آن شگفت زده خواهد شد.


📲ارسال این صفحه