اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت سی و هشتم

گروه سنی 2 سال به بالا


تعدادی قاشق را روی سبد یا جایی به حالت افقی ثابت نگه دارید. چند توپ کوچک در اختیار کودکتان قرار دهید و از او بخواهید تا توپها را روی قاشق ها قرار دهد.
برای سنین بالاتر و سخت تر کردن بازی میتوانید از کودکتان بخواهید تا هر توپ را با یک انبر یا ملاقه روی قاشق ها بگذارد.
🥰این بازی برای کمک به حفظ تعادل، افزایش تمرکز و هماهنگی چشم و دست تمرینی عالیست.


📲ارسال این صفحه