اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت سی و دوم


توپ ضد استرس با خاک ژله‌ای

اگر می‌خواهید توپ ضد استرس شما خیلی خاص باشد آنرا با خاک ژله‌ای پر کنید
چه نیاز هست:

خاک ژله‌ای
بادکنک شفاف یا روشن
قیف
کاسه بزرگ
آب
بطری خالی
روش ساخت توپ ضد استرس با خاک ژله‌ای:

مقداری خاک ژله‌ای داخل کاسه بزرگ بریزید .( خاک ژله‌ای را از گل فروشی‌ها تهیه کنید). روی خاک ژله‌ای آب بریزید و یک شب صبر کنید.

روز بعد شما یک کاسه رنگارنگی از توپ های درخشان مهره‌ای دارید.

با کمک قیف داخل بطری را پر از توپ‌های ژله‌ای بکنید.بادکنک را باد کنید و سر آنرا با دست محکم نگه دارید تا باد آن خارج نشود و دهانه بادکنک را بکشید و سر بطری قرار دهید.

بطری را برعکس کنید تا توپ‌های ژله‌ای داخل بادکنک ریخته شود.

بادکنک را از دهانه بطری در آورید. هوای اضافی آنرا خالی کنید و سر بادکنک را گره بزنید.


📲ارسال این صفحه