اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت بیست و نهم

گروه سنی 4 سال به بالا


آزمایش اسید و باز🌱

شعبده بازی در آشپزخانه با مواد خانگی کار دشواری نیست. یک شعبده بازی با آزمایش اسید و باز داریم. با نیروی جادویی رنگ نوشیدنی‌ها را تغییر دهید. یک فعالیت علمی مونته سوری هست که برای کودکان خردسال گروه سنی 4 سال به بالا بخاطر تغییر کردن رنگ مایعات جالب و هیجان‌انگیز هست و تحقیق علمی برای دانش آموزانی هست که در درس شیمی با اسید و باز آشنا شده‌اند.آزمایش اسید و باز بخاطر استفاده از مواد خانگی در منزل به سادگی قابل انجام هست و همینطور بسته به سن دانش آموزان، معلمین می‌توانند با توجه به سطح آگاهی آزمایش اسید و باز سختر و یا ساده‌تر انجام دهند. کودکان یاد می‌گیرند که چطور PH  متر را شیمیدانان برای شناسایی میزان اسید و باز استفاده می‌کنند.و همینطور با ویژگیهای بعضی مواد که در خانه هست و خاصیت اسید و باز آشنا می‌شوند.یکی از بارزترین ویژگیهای مواد اسیدی و بازی قدرت تغییر رنگ بعضی مواد گیاهی خاص هست. یکی از این مواد گیاهی که رنگش در برابر اسید و باز واکنش نشان می‌دهد کلم قرمز هست.

کلم قرمز خرد کنید و خرده‌های کلم را برای 5 دقیقه در آب داغ بریزید. پس از آن باید مایعی بنفش رنگ داشته باشید. با استفاده از آبکش، آب کلم قرمز درون لیوان دوم خالی کنید.

لیوان سوم را از سرکه پر کنید.(سرکه باید بی‌رنگ باشد).
روش انجام شعبده بازی

ابتدا لیوان‌ها را مخفی کنید. شروع کنید به ورد خواندن و ژست شعبده‌بازها را بگیرید. لیوان اول را سمت چپ بگذارید، لیوان سوم سمت راست بگذارید و لیوان دوم که بنفش رنگ هست، وسط بگذارید.

اجی مجی لا ترجی

بگویید دو لیوان آب و یک لیوان آب بنفش داریم. بخواهید همه خوب نگاه کنند و مقداری از مایع بنفش درون لیوان اول بریزید. آب آن به شکل جادویی به رنگ آبی در خواهد آمد.

دوباره ژست بگیرید وردهایی بخونین و بگویید ایندفعه رنگ لیوان آب بعدی را می‌خواهید با قدرت جادویی که دارید، تغییر دهید و مقداری از مایع بنفش را درون لیوان سوم بریزید تا آب آن به رنگ قرمز تغییر کند. حالا سه رنگ لیوان آبی، بنفش و قرمز داریم.

تمام نشده باز هم ادامه دهید.ایندفعه مقداری از مایع قرمز رنگ لیوان سوم را در لیوان اول بریزید.رنگ مایع لیوان اول قرمز شد.

مقداری از رنگ لیوان سوم را در لیوان دوم بریزیدحالا رنگ مایع تمام لیوان‌ها قرمز می‌شود.


📲ارسال این صفحه