اینستاگرام شیرازکودک

مونته سوری قسمت بیست و هفتم


مونته سوری برش الگوها با قیچی

تاکنون حتما به اهمیت مهارتهای کار با قیچی پی برده اید . در این آموزش نیز می خواهیم یک فعالیت ساده ولی هدفمند دیگر برای کار باقیچی معرفی کنیم . الگوهایی را بر روی کاغذ بکشید و سپس به کودک آموزش دهید تا آنها را با دقت برش بزند این کار باعث افزایش تمرکز و تقویت مهارتهای دست ورزی کودک خواهد شد.
اهداف :
افزایش تمرکز
تقویت مهارتهای دست ورزی


📲ارسال این صفحه