اینستاگرام شیرازکودک

ایونت بازی های فکری ققنوس

ایونت بازی های فکری ققنوس

ایونت بازی فکری کودک اتاق معما،بوردگیم، پذیرایی رده سنی 6 تا 12 سال ساعت 11 الی 13

📲ارسال این صفحه

💬نظر شما؟

📞تلفن

تماس 09023361889
تماس 07132291488

📍آدرس

تپه تلویزیون به سمت چنچنه خیابان جهاد سازندگی کوچه 12 فرعی 12/2

🌐اینستاگرام/سایت

💫امتیاز از نظر کاربران

5.0
از 1 نظر

📞تلفن

تماس 09023361889
تماس 07132291488

📍آدرس

تپه تلویزیون به سمت چنچنه خیابان جهاد سازندگی کوچه 12 فرعی 12/2

🌐اینستاگرام/سایت

📲ارسال این صفحه

💫امتیاز از نظر کاربران

5.0
از 1 نظر

💬نظر شما؟