اینستاگرام شیرازکودک

گروه نمایشی خانه ی عروسک

گروه نمایشی خانه ی عروسک

تماشاخانه ی«خانه ی عروسک»


مرکز تخصصی آموزش بازیگری و اجرای نمایش کودکان

📲ارسال این صفحه

💬نظر شما؟

📞تلفن

تماس 09330773228

📍آدرس

خیابان قصردشت-روبه روی خیابان باغشاه

🌐اینستاگرام/سایت

💫امتیاز از نظر کاربران

5.0
از 1 نظر

📞تلفن

تماس 09330773228

📍آدرس

خیابان قصردشت-روبه روی خیابان باغشاه

🌐اینستاگرام/سایت

📲ارسال این صفحه

💫امتیاز از نظر کاربران

5.0
از 1 نظر

💬نظر شما؟