اینستاگرام شیرازکودک

مرکز گفتاردرمانی شیراز

مرکز گفتاردرمانی شیراز


فاطمه کرمی
فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران
عضوانجمن علمی گفتاردرمانی ایران
ش نظام پزشکی۱۷۳۹

📲ارسال این صفحه

💬نظر شما؟

📞تلفن

تماس 09173099712

📍آدرس

ولیعصر قصردشت

🌐اینستاگرام/سایت

💫امتیاز از نظر کاربران

5.0
از 1 نظر

📞تلفن

تماس 09173099712

📍آدرس

ولیعصر قصردشت

🌐اینستاگرام/سایت

📲ارسال این صفحه

💫امتیاز از نظر کاربران

5.0
از 1 نظر

💬نظر شما؟