اینستاگرام شیرازکودک

مرکز تخصصی LBD کودکان و خانه مونته سوری دنیای شیرین

مرکز تخصصی LBD کودکان و خانه مونته سوری دنیای شیرین


برگزارکننده کارگاههایی با محوریت :
♦️تقویت زندگی عملی
♦️پرورش مهارت های فردی و بین فردی
♦فراگیری آگاهانه به وسیله حواس
♦خود انضباطی یا آموزش انضباط درون فردی
♦️پرورش خلاقیت
♦بالابردن دقت و تمرکز درونی
♦تسلط در مهارتهای دست ورزی

📲ارسال این صفحه

💬نظر شما؟

📞تلفن

تماس 09177293615
تماس 07132274061

📍آدرس

آدرس موجود نیست

🌐اینستاگرام/سایت

💫امتیاز از نظر کاربران

5.0
از 1 نظر

📞تلفن

تماس 09177293615
تماس 07132274061

📍آدرس

آدرس موجود نیست

🌐اینستاگرام/سایت

📲ارسال این صفحه

💫امتیاز از نظر کاربران

5.0
از 1 نظر

💬نظر شما؟